Thursday, September 25, 2014

2014 Dasara - Sarada Nava Ratri - Telugu - దసరా నవ రాత్రి2014 వ సంవత్సరం దసరా నవ రాత్రి 25 సెప్టెంబర్ రోజున మొదలు అవుతున్ది.  నవరాత్రి పూజలు ప్రారంభించడం జరుగుతున్ది.

విజయవాడ కనక దుర్గ గుడి ఉత్సవ విశేషములు

http://www.durgamma.com/DASARA_FESTIVAL.aspx

నవ రాత్రి మొదటి రోజు పూజ - దుర్గ పూజ 

No comments:

Post a Comment