Saturday, February 14, 2015

Vivah Paddhati - Marriage Ritual in HindiAudio Files    http://sai-katha.com/Music-Vivah-Paddhati.php  (Links working 27 Jan 2015)

11 Audio files in Hindi

http://bharatbhakti.in/001-MData/Vivah-Paddhati/001.mp3
http://www.vivaaha.org/vedic.htm


Rituals in Hindu Marriages
https://sites.google.com/site/sanatandharmaproject/mantras---rituals-in-hindu-marriages
Updated 27 Jan 2015, 29 Aug 2013

MANGALAACHARNAM


(Welfare mantra)
OM! BHADRAM KARNEBHIHI SHRINUYAAMA DEVAA, BHADRAM
PASHYEMAAKSHABHIRYAJATRAHAA.
STHIRAIRANGAISTUSTUVAA, GWAM, SASTANOOBHIHI,
VYASHEMAHI DEVHITAM YADAAYUHU.


PAVITRIKARANAM
(Cleansing of mind, and soul)
Take a little water in the palm of the left hand and cover it with the right hand.
After the enunciation of mantra sprinkle the water backward over the head and
body.
OM! APAVITRAH PAVITRO-VAA, SARVAAVASTHAAM GATOPI
VAA. YAH SMARETPUNDAREEKAAKSHAM,
SABAAHYAABHYANTARAH SHUCHIHI. OM PUNAATU PUNDARI
KAAKSHAH, PUNAATU PUNDARIKAASHAH, PUNAATU.

AACHAMANAM
(Cleansing of faculties controlling thoughts, speech and deeds.)
Take a little water in the palm of right hand and sip it three times successively
with pronouncement of each mantra.
1) OM! AMRITOPASTARANAMASI SWAAHAA
2) OM! AMRITAAPIDHAANAMASI SWAAHAA
3) OM! SATYAM YASHAH SHREERMAYI SHREEHI SHRAYATAAM
SWAAHAA.

SHIKHAAVANDANAM
(Invocation for receiving constructive inspirations)
Take a little water in the palm of the left hand. Dip fingers of right hand in it and
then place the tips of fingers held together in the occiput. (Persons maintaining
Shikha to tie it in a half knot)
OM! CHIDROOPINI MAHAAMAAYE, DIVYA TEJAH SAMANVITE.
TISTHA DEVI SHIKHAA MADHYE TEJO VRIDDHIM KURUSHWA ME

PRAANAAYAAMAH
OM! BHOOH OM! BHUVAH OM! SWAH OM! MAHAH, OM! JANAH OM!
TAPAH OM! SATYAM. OM! TATSAVITURVARENYAM, BHARGO
DEVASYA DHIMAHI DHIYO YO NAH PRACHODAYAT.
OM! AAPOJYOTEE RASOMRITAM, BRAHMA BHOORBHUVAH SWAH OO-
M.

NYAASAH
OM! VAANGME AASYESTU. (Lips)
OM! NASORME PRAANOSTU. (Both nostrils)
OM! AKSHNORME CHAKSHURASTU. (Both eyes)
OM! KARMAYORME SHORTRAMASTU. (Both ears)
OM! BAHVORME BALAMASTU. (Both arms)
OM! OORVORME OJOSTU. (Both thighs)
OM! ARISHTAANIME-ANGAANI, TANOOSTANVAA ME
SAHSANTU-U-U. (Sprinkle on the body backwards with both hands)

PRITHIVEE POOJANAM
(Invocation of tolerance from motherly qualities naturally inherent in earth)
Sprinkle a few drops of water on earth with the mantra.
OM! PRITHVI TVAYAA DHIRTAA LOKAA, DEVI TWAM
VISHNUNAA DHIRTAA LOKAA, DEVI TWAM VISHNUNAA
DHRITAA. TWAM CHA DHARAI MAAM DEVI, PAVITRAM KURU
CHAASANAM

VAR SATKAAR (Honoring the groom)

OM! SAADHUBHAVAAN AASTAM
ARCHYSHYAAMO BHAVANTAM

OM! ARCHAI.

Asan
OM! VISHTARO, VISHTARO, VISHTARAH, PRATIGRIHYATAAM.
Receiving the Vistar from the father in law (receptionist) the groom says:
OM! PRATIGRIHNAAMI.
Now respectfully offer him the seat with the following mantra:
OM! VARSHMOSMI SAMAANAANAAM UDYATAAMIVA SOORYAH.
IMANTAMABHITISHTHAAMI, YO MA KASHCHAA-BHIDAASATI.

PAADYA
(Feet washing)
OM! PAADYAM, PAADYAM, PAADYAM, PRATIGRIHYA-TAAM.
The groom responds by saying
OM! PRATIGRIHNAAMI

OM! VIRAAJO DOHOSI VIRAAJO DOHAMASHIYA MAYI
PAADYAAYAI VIRAAJO DOHAH.

ARGHYA
(Washing hands with consecrated water)
OM! ARGHO, ARGHO, ARGHAM,
PRATIGRIHYATAM.
Receiving the pot the groom says:
OM! PRATIGRIHNAAMI
While washing hands with this consecrated water, groom conceptualizes that the
spiritual powers are motivating his hands to perform righteous endeavors. In the
process the following mantra is pronounced:
OM! APAHSTHAYUSHMAABHIHI, SARVAANKAA MAANA
VAAPNAVAANI. OM! SAMUDRAM VAH PRAHINOMI, SWAAM
YONIMABHIGACHCHHATA. ARISHTAASMAAKAM VEERAA,
MAAPARAASECHI MATPAYAH.


AACHAMAN
(Partaking of consecrated water)
OM! AACHAMANEEYAM, AACHAMANEEYAM, AACHAMANIYAM
PRATIGRIHYATAAM.
Taking the pot in hand the groom says:
OM! PRATIGRIHNAAMI
While sipping the water three times, the groom concentrates on deeply imbibing
the above concept in his mind, intellect and inner-self. During the process he
chants the following mantra:
OM! AAMAAGAN YASHASAA SAGWAM SRIJ VARCHASAA. TAM
MAA KURU PRIYAM PRAJAANAAMADHIPATI,
PASHOONAAMARISHTIM TANOONAAM.

NAIVEDYA-MADHUPARKA
OM! MADHUPARKO, MADHUPARKO, MADHUPARKAH,
PRATIGRIHYATAAM.
Receiving the pot of consecrated food in hand the groom says.
OM! PRATIGRIHNAAMI.

OM! YANMADHUNO MADHAVYAM PARAMAGWAM
ROOPAMANNAADYAM. TENAAHAM MADHUNO-MADHAVYEN
PARAMEN, ROOPENA-ANNAADYEN PARAMO, MADHA
VYONNAADOSANI.

VARAN SOOTRA DHAARANAM
OM! YADAAABADHNANDAAKSHAAYANAA, HIRANYA GWAM
SHATAANEEKAI, SUMANASYA-MAANAAHAA. TANMA
AABADHNAAMI SHATA-SHAARADAAI
AAUSHMAANJARADASHTIRYATHAA SAMMA

CHANDAN DHAARNAM
OM!GANDHADWAARAAM DURAADHARSHAAM
NITYAPUSHTAAM KAREESHINEEM. EESHWAREEM SARVA
BHOOTAANAAM TAAMIHOPAHVAYE SHRIYAM

YAGYOPAWEET DHAARANAM
OM! YAGYOPAWEETAM PARAMAMPAVITRAM
PRAJAAPATERYATSAHAJAMPURASTAAT. AYUSHYAMAGRYAM
PRATIMUNCH SHUBHRAM, YAGYOPAVEETAM BALAMASTY
TEJAH.

KALASHPOOJANAM

OM! TATWAAYAAMI BRAHMANAA VANDAMAANAH, TADAASHAASTE
YAJAMAANO HAVIRBHIHI. AHEDAMAANO VARUNEH
BODDHURUSHA GWAM, SA-MAANA AAYUHU PRAMOSHEEHEE.

OM! MANOJOOTIRUSHATAAMAAJYASYA,
BRIHASPATIRYAGYAMIMAM TANOTWARISHTAM, YAGYA GWAM
SAMIMAM DADHAATU. VISWE DEVAASA-IH MAADAYANTAAMO-
OM PRATISHTHA.

OM! VARUNAAI, NAMAH. AAVAAHYAAMI, STHAAPAYAAMI,
POOJAYAAMI, DHYAAYAAMI. GANDHAAKSHATAM PUSHPAANI
DHOOPAM DEEPAM NAIVEDYAM SAMARPAYAAMI. TATO
NAMASKAARAM KAROMI.
Pray with folded hands:
OM! KALASHASYA MUKHE VISHNUHU,
KANTHE RUDRAH SAMAASHRITAH.
MOOLE TASYA STHITO BRAHMAA,
MADDHYE MATRIGANAAH SMRITAAH.
KUKSHAU TU SAGARAAH SARVE,
SAPTADWEEPAA VASUNDHARAA.
RIGVEDOTH YAJURVEDAH,
SAAMAVEDO HYATHARVANAH.
ANGAISHCHA SAHITAAH SARVE,
KALASHANTU SAMAASHRITAAH.
ATRA GAAYATRI SAAVITRI,
SHAANTI PUSHTIKAREE SADAA.
TWAYI TISHTHANTI BHOOTAANI,
TWAYI PRAANAAH PRATISHTHITAAH.
SHIVAH SWAYAM TWAMEVAASI,
VISHNUSTWAM CHA PRAJAAPATIHI.
AADITYAA VASAVO RUDRAA,
VISHWEDEVAAH SAPAITRIKAA.
TWAI TISHTHANTI SARVEPI,
YATAH KAAMAFALAPRADAAH.
TWAT PRASAADAADIMAM YAGYAM,
KARTUMEEHE JALODBHAVA.
SAANNIDHYAM KURU ME DEVA,
PRASNNO BHAV SARVADAA.

DEEP POOJANAM
OM! AGNIRJYOTIRJYOTIRAGNIHI SWAAHAA. SOORYO
JYOTIRJYOTIHI SURYAH SWAAHAA. AGNIRVARCHO JYOTIRVARCHAHA-
SWAAHAA. SOORYO VARCHO JYOTIRVARCHAHA
SWAAHAA. JYOTIHI SOORYAH SOORYO JYOTIHI SWAAHAA.


http://literature.awgp.org/englishbook/Miscellaneous/hindu_marriage.9No comments:

Post a Comment